Aanvraag en opvolging van omgevingsvergunningen

De wetgever verplicht bedrijven een omgevingsvergunning te hebben om bepaalde activiteiten te mogen uitoefenen of om bepaalde stoffen te mogen stockeren. Bent u van plan nieuwe activiteiten op te starten of bepaalde activiteiten te verhuizen naar een andere locatie, dan moet u hiervoor een vergunningsaanvraag indienen of een melding doen.

Misschien beschikt u over een vergunning, maar stemt de vergunde toestand niet meer overeen met de huidige situatie in uw bedrijf, doordat bepaalde activiteiten zijn verplaatst, uitgebreid of gewijzigd. Zaak is te weten of uw bedrijf nog steeds beschikt over alle noodzakelijke vergunningen, en welke procedure u moet volgen om uw vergunningstoestand te regulariseren.

Na een grondige doorlichting van de vergunningstoestand, maken wij voor u het volledige aanvraagdossier op en bespreken wij uw dossier met de betrokken overheidsdiensten. Ook tijdens de vergunningsprocedure volgen wij uw vergunningsaanvraag verder op tot en met de eindbeslissing.