Advies bij de implementatie van vergunningsvoorwaarden

  • Home
  • I
  • Advies bij de implementatie van vergunningsvoorwaarden

De overheid kan bovenop de algemene en sectorale voorwaarden ook bijzondere voorwaarden aan uw vergunning koppelen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een studie voor buffering en gebruik van hemelwater, het plaatsen van een zuiveringsinstallatie of het uitvoeren van geluids- en emissiemetingen. Wij bieden u de nodige ondersteuning bij de implementatie van deze voorwaarden.