Advies en ondersteuning bij de implementatie van wettelijke verplichtingen

  • Home
  • I
  • Advies en ondersteuning bij de implementatie van wettelijke verplichtingen

Het betreft ondermeer de opmaak van een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan, het uitvoeren van risicoanalyses, maatregelen m.b.t. brandbeveiliging- en bestrijding, noodplanning, onderzoek van ongevallen en incidenten, opvolgen van periodieke keuringen, opmaken van veiligheidsinstructies, organiseren en opvolgen van trainingen, opmaak van periodieke rapporteringen (maandverslagen, jaarverslag), …