Wettelijke compliance audit

Wil u weten in hoeverre uw bedrijf vandaag in orde is met de wettelijke milieuverplichtingen ? Bent u van plan een bedrijf over te nemen en wil u weten of dit bedrijf wettelijk in orde is ? Wil u weten wat de financiële gevolgen zijn van toekomstige verplichtingen?

Aan de hand van een grondige doorlichting ter plaatse, brengen wij de eventuele tekortkomingen en knelpunten ten opzichte van de wettelijke vereisten in kaart en maken wij een concreet actieplan op waarmee u onmiddellijk aan de slag kan.