Gap analyse ten opzichte van ISO 50001

Bent u van plan een energiemanagementsysteem in te voeren, of heeft u reeds een zorgsysteem, maar wilt u weten in hoeverre dit in overeenstemming is met de ISO 50001-norm? Wilt u een idee hebben van de tijd en de inspanningen die de invoering van een zorgsysteem voor uw bedrijf zal betekenen? Aan de hand van de GAP-analyse krijgt u een duidelijk beeld van de vereisten van een zorgsysteem en in welke mate uw organisatie hieraan voldoet.  Aan de hand van deze analyse wordt er een concreet actieplan en een timing opgemaakt om uw bedrijf klaar te stomen voor een ISO 50001-certificatie.