Interne opleiding en sensibilisering

Zowel de OHSAS 18001-norm als de veiligheids- en gezondheidswetgeving stellen hoge eisen inzake opleiding en sensibilisering van het personeel. Alvorens over te kunnen gaan tot certificatie, moet u kunnen aantonen dat zowel de werknemers als de directieleden een basisopleiding over relevante milieu topics en het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem hebben gekregen. Ook de interne auditors moeten een specifieke training hebben genoten, alvorens ze kunnen gekwalificeerd worden.

Nimbo verzorgt voor een praktijkgerichte opleiding en sensibilisering op maat van uw bedrijf.