Begeleiding bij het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem al dan niet in combinatie met ISO14001 en/of ISO9001

  • Home
  • I
  • Begeleiding bij het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem al dan niet in combinatie met ISO14001 en/of ISO9001

Het invoeren van een welzijnszorgsysteem vergt niet alleen een grondige kennis van de normvereisten en hoe die moeten geïnterpreteerd worden, maar vraagt tevens ervaring met het schrijven van procedures en instructies, alsook met het beheer van documenten. Wenst u het systeem met succes in te voeren, dan is een goede coach onontbeerlijk om iedereen in het bedrijf op een positieve manier te betrekken.

Nimbo helpt u bij het uitwerken van een systeem op maat van uw bedrijf, rekening houdend met bestaande procedures en werkwijzen.