Milieusubsidies

De overheid voorziet in een bijzondere financiële tegemoetkoming voor bedrijven die investeren in toekomstgerichte milieutechnologieën en energiebesparingen. Als uw bedrijf plannen heeft voor (milieu)investeringen, is elke financiële hulp vanuit de overheid meegenomen.

NIMBO

  • onderzoekt welke steunvormen voor uw bedrijf van toepassing zijn;
  • begeleidt de opmaak van uw aanvraag;
  • geeft advies om deze aanvraag degelijk te onderbouwen en te argumenteren;
  • volgt de aanvraag actief op van indiening van het aanvraagdossier tot de effectieve uitbetaling van de steun.