Ondersteuning van de interne milieucoordinator

  • Home
  • I
  • Ondersteuning van de interne milieucoordinator

De interne milieucoördinator heeft niet altijd voldoende tijd en middelen om alle milieuverplichtingen op te volgen. Zeker als hij of zij deze taak met andere functies binnen het bedrijf moet combineren.

Wij houden de interne milieucoördinator op de hoogte van nieuwe en toekomstige wettelijke verplichtingen en bieden hem de nodige ondersteuning en advies bij het uitvoeren van milieumaatregelen en het rapporteren van milieugegevens aan de overheid.