Ondersteuning van de interne preventieadviseur

De interne preventieadviseur heeft niet altijd voldoende tijd en middelen om alle verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid op te volgen. Zeker als hij of zij deze taak met andere functies binnen het bedrijf moet combineren.

Wij houden de interne preventieadviseur op de hoogte van nieuwe en toekomstige wettelijke verplichtingen en bieden hem de nodige ondersteuning bij zijn volledige takenpakket, van het opvolgen van de wettelijke verplichtingen tot adviesverlening bij projecten en investeringen.