Opvolging van periodieke milieuverplichtingen

  • Home
  • I
  • Opvolging van periodieke milieuverplichtingen

Heel wat bedrijven worden geconfronteerd met diverse milieuverplichtingen die periodiek terugkeren.
De aard en de periodiciteit van deze verplichtingen kan verschillen naargelang het vermogen of capaciteit van een activiteit of een installatie (vb. interne en externe rapportages, controles HVAC installaties, controles opslagtanks, metingen afvalwater en luchtemissies, bodemonderzoeken, …).

NIMBO helpt u deze periodieke milieuverplichtingen in kaart te brengen en maakt voor u een milieukalender op, die u helpt om alle vereiste metingen, keuringen, rapporteringen en onderzoeken tijdig uit te voeren.