Opvolging van sector- en bedrijfsspecifieke actuele en toekomstige milieuwetgeving

Het is onmogelijk de steeds complexere en snel veranderende wetgeving van nabij op te volgen. Wij kunnen voor u een wetgevingsregister opmaken en periodiek updaten met de voor uw bedrijf van toepassing zijnde wetgeving (op Europees, Federaal en regionaal niveau).  Hierbij analyseren wij ook wat de praktische consequenties zijn en vertalen deze naar te nemen acties.