Opvolging van veiligheidswetgeving (o.a. Welzijnswet, CODEX, ADR, AREI, ..)

Het is onmogelijk de steeds complexere en snel veranderende wetgeving van nabij op te volgen. Wij kunnen voor u een wetgevingsregister opmaken en periodiek updaten met de voor uw bedrijf van toepassing zijnde wetgeving (op Europees en Federaal niveau). Hierbij analyseren wij ook wat de praktische consequenties zijn en vertalen deze naar te nemen acties.