Ruimtelijke ordening

  • Home
  • I
  • Ruimtelijke ordening

De ligging van uw bedrijf kan vergaande implicaties hebben op de toepassing van de voorschriften voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
In het kader van het verlenen van een omgevingsvergunning wordt door de overheid bijzonder aandacht besteed aan de “zonevreemde” bedrijven.
Op gemeentelijk vlak bestaan momenteel initiatieven om deze bedrijven meer rechtszekerheid te bieden door ze op te nemen in een RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan). Een goede opvolging van deze nieuwe mogelijkheden tot wijziging van de bestemmingsgebieden, kan het bedrijf realistische perspectieven bieden op een regularisatie van de bestaande toestand en zelfs op een uitbreiding van de activiteiten.

NIMBO

  • onderzoekt de omgevingsvergunning voor uw bedrijf en regulariseert waar nodig;
  • begeleidt de aanvraag van de omgevingsvergunning;
  • maakt een uitvoeringsplan op met aanduiding van de ruimtelijke impact van uw toekomstgerichte ruimtelijke bedrijfsbehoeften;
  • doet een actieve opvolging van de mogelijkheden van de inpassing in de gemeentelijke opmaak van een RUP.