Screening en aanpassing lastenboeken met het oog op BREEAM certificatie

  • Home
  • I
  • Screening en aanpassing lastenboeken met het oog op BREEAM certificatie

Heeft u concrete bouwplannen of renovatieplannen?

Met het oog op de steeds strenger wordende eisen met betrekking tot o.a. energieperformantie en energiemanagement, duurzaam materialengebruik, beheer van afval en (afval)water, duurzame mobiliteit, gezond binnenklimaat en comfort voor de gebruikers, is het een must om uw project reeds in de fase van voorontwerp te toetsen aan diverse duurzaamheidscriteria.

Wij helpen u samen met het ontwerpteam op weg naar een duurzaam bouw- of renovatieproject, indien gewenst met BREEAM certificatie. Wij toetsen vooraf het ontwerp en de lastenboeken en doen de nodige voorstellen voor aanpassing om het duurzaamheidsniveau en uw certificatiescore op een kostenefficiƫnte wijze te verhogen.